Przejdź do treści głównej

5 najważniejszych wskazówek dla aplikantów (Interreg Europa)


Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesującą Cię wiadomość:
Pokaż wiadomości
Pokaż według
2018-05-21 12:36

Interreg_Europe_logo_RGB

W związku otwarciem 4. naboru wniosków projektowych w ramach programu Interreg Europa (7 maja – 22 czerwca br.), Wspólny Sekretariat, w oparciu o dotychczasowe doświadczenie w ocenie aplikacji, a także na podstawie ankiet wypełnionych przez partnerów realizujących projekty, opublikował listę 5 najważniejszych wskazówek, które mogą stanowić cenne źródło informacji dla organizacji planujących złożenie wniosku w obecnie trwającym naborze.

Sekrety udanej propozycji projektowej:

1. Odpowiednie partnerstwo
Aby uzyskać wysoką ocenę propozycji projektowej, ważne jest zaangażowanie partnerów, którzy mają realny wpływ na poprawę polityk w danym regionie, np. władz publicznych. W przypadku każdego potencjalnego partnera, który nie jest bezpośrednio odpowiedzialny za wskazany instrument polityki, należy dokładnie sprawdzić jego rolę w opracowywaniu lub wdrażaniu tego instrumentu. Zdolność partnera do praktycznego oddziaływania na politykę musi zostać jasno wyjaśniona w formularzu wniosku. Ponieważ Program obejmuje wszystkie 28 krajów UE, Norwegię i Szwajcarię, ważne jest, aby wybrać partnerów ze wszystkich czterech zakątków Europy. Partnerstwo w projekcie musi obejmować przynajmniej jednego partnera z co najmniej trzech z czterech obszarów geograficznych: północnego, południowego, wschodniego i zachodniego.
linia

2. Znajomość partnerów
Po ustaleniu składu partnerstwa ważne jest wzajemne, osobiste lub wirtualne poznanie, które pozwoli dokładniej sprawdzić czy partnerska organizacja stoi przed podobnymi wyzwaniami i jakich korzyści można się spodziewać, ucząc się od siebie nawzajem. Tego typu spotkania mogą pomóc partnerowi wiodącemu w sprecyzowaniu wysokiej jakości informacji, które zamieszczane są w formularzu wniosku. Spotkanie stanowi również okazję, by sprawdzić motywację i zaangażowanie partnerów. Doświadczenie mówi, że lepiej jest stracić słabego partnera przed złożeniem wniosku niż zmagać się z gorszymi wynikami przy realizacji projektu.

linia

3. Konkretne zapisy
Wypełniając formularz zgłoszeniowy, należy unikać ogólnych i niejasnych informacji. Instrumenty polityki stanowią rdzeń projektu, więc należy wykazać się dogłębną wiedzą na temat ich treści i struktury w sekcji B formularza wniosku. Brak spójności jest powszechną słabością aplikacji, więc należy upewnić się, że treść polityk, ogólny problem i konkretny cel projektu są ściśle ze sobą powiązane.

 linia

4. Niepowtarzalne pomysły
W ramach programu zatwierdzono już 184 aplikacje projektowe. Oznacza to, że każdy nowy wnioskodawca musi sprawdzić, czy projekty w podobnych obszarach tematycznych nie zostały już zatwierdzone w pierwszym, drugim bądź trzecim naborze. Należy upewnić się, że projekt, który planujemy złożyć wyróżnia się na tle innych, np. poprzez zajęcie się konkretnym aspektem danego tematu, który wcześniej nie był poruszany lub utworzone partnerstwo obejmuje nowe regiony. Niezależnie od tematyki, należy odwołać się do realizowanych i zakończonych projektów w formularzu wniosku, aby wyjaśnić innowacyjny charakter wniosku.

linia

5. Pomoc
Wspólny Sekretariat oraz Krajowy Punkt Kontaktowy oferują pomoc w przygotowaniu projektu. Dzięki wielu narzędziom oraz wieloletniemu doświadczeniu, instytucje te są stanie wskazać drogę do sukcesu.
Istnieje także możliwość uczestnictwa w sesjach pytań i odpowiedzi, wypróbowania narzędzi do wyszukiwania pomysłów, partnerów i projektów, obejrzenia filmów instruktażowych, przejrzenia strony internetowej pod kątem najczęściej zadawanych pytań oraz dołączenia do wydarzeń, warsztatów i seminariów dla aplikantów.
 

Więcej informacji na temat możliwych form pomocy znajduje się na stronie internetowej Programu.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś